4 IT Solutions

Design, implementace a správa IT řešení

 

Řešení pro nově vznikající i spontáně se rozšířující počítačové sítě postavené na aktivních prvcích 3Com, Alcatel, Cisco, Huawei apod. Řešení zahrnující bezpečnost perimetru včetně návrhu a správy firewallu, publikace síťových služeb, privátní připojení VPN nebo propojení poboček. Návrh, měření, optimalizace a segmentace LAN sítí, jejich modernizace a troubleshooting. Metalické sítě kategorie 5 až 7 a optické sítě 1Gbps - 10Gbps, virtuální sítě VMWare, konvergované a SAN sítě. Nástroje pro dohled a měření propustnosti, detekci a identifikaci případných incidentů.
Návrh, instalace správa a audit bezpečnostních prvků, penetrační testy, řešení pro zabezpečení mobilních prostředků.

Více...

Nabízíme projektování, konzultace návrhu, realizaci a údržbu datových center a podnikových serverů v Praze, v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Dalešicích, Pelhřimově a dalších obcích kraje Vysočina. Vaše servery můžeme spravovat plně našimi silami, nebo ve spolupráci s Vašimi IT odborníky. Samozřejmostí je možnost posouzení aktuálního stavu, návrh optimalizace a určení strategie investic do IT s ohledem na maximální efektivitu a vysoce individuální potřeby každé firmy. Klidně se obratte na naše kontaktní linky a seznamte se s podstatnými rysy naší nabídky: odbornost, přijatelná cena, individuální přístup s možností nepřetržité podpory a vytvoření přesné nabídky, kterou vždy dodržíme v termínech i dohodnuté ceně.

Více...

Vývoj aplikací dle Vašich požadavků. Přizpůsobování a adaptace stávajících systémů.

  • Vývojová platforma Microsoft Windows, Windows Azure
  • Desktopové aplikace a serverové služby založené na kodech Delphi, C++ a C#, webové aplikace a služby v ASP.NET, včetně SharePointových intranetových portálů.
  • Internetové projekty pro linuxové servery
  • Internetové obchody a další prezentace založené na PHP a Javě.
  • Informační systémy založené na databázových serverech MS SQL a Oracle

Více...

Sledujeme pro Vás

17/01/14 16 milionů hesel k emailovým účtům bylo kompromitováno

Sofistikovaný botnet odhalený v Německu byl pravděpodobně úspěšný ve více než 16 milionech případů, kdy se podařilo získat uživatelská jména i hesla. Následky této hackerské megaakce lze nyní předvídat jen stěží, ale přesto doporučujeme bezodkladně si prověřit, zda se to týká i Vaší emailové adresy. Německý spolkový úřad pro bezpečnost zveřejnil pro tento test speciální aplikaci www.sicherheitstest.bsi.de. Je totiž velice pravděpodobné, že získaná hesla se pachatelé pokusí využít i jinak než jen pro přístup k Vašemu (anebo možná kdysi Vašemu) emailu.

17/01/14 65% emailů je v USA nejprve přečteno na mobilních telefonech

Zabezpečení a správa mobilních prostředků je víc než aktuální téma, podle průzkumu ( zveřejněného na stránkách venturebeat.com ) je rostoucí trend pozoorovatelný i v mailových službách, bez rozdílu mobilní platformy.

17/01/14 I Apple musí autorizovat nákupy

Rozmach mobilních služeb přináší otázky bezpečnosti elektronických obchodů, učiněných specializovanými internetovými aplikacemi. Je totiž otázkou, nakolik se lze spolehnout na fakt, že aplikaci instalovanou ve Vašem zařízení obsluhujete opravdu Vy. Zatímco na straně uživatelů to lze řešit automatickým zamykáním telefonu PINem, které spousta uživatelů stále odmítá, zatímco spousta odborníků považuje za nezbytný základ bezpečnosti, na straně poskytovatelů jsou na denním pořádku vleklé obchodní a soudní spory. Společnost Apple nyní ten svůj u amerických soudů prohrála a neautorizované platby musí vracet. Podle E15 se jedná o 32 milionů dolarů...

 

Další příspěvky

 

Řešení

4IT solutions Vám může nabídnout

kompletní řešení počítačových sítí. Od analýzy požadavků, odhadu nákladů, přes projekt až ke kompletní dodávce, instalaci a oživení, včetně instalace a zprovoznění serverů, data storage, připojení stanic a dokumentace technického provedení včetně měřících protokolů, ale i plánu údržby a dokumentace síťových služeb. Ke kompletní dodávce patří i kompletní záruka, a to nejenom technologická, ale i záruka požadovaných funkcí, kompatibility a bezpečnostní záruka!

Pokud již informační infrastrukturu vybudovanou máte, nabízíme Vám převzetí údržby, provedení potřebných úprav nebo i rozšíření či inovaci síťových prvků, serverů, datových polí i navýšení přenosových kapacit a přenosových rychlostí. Samozřejmostí je proaktivní dohled nad funkcí i bezpečností Vašeho informačního systému, detekce anomálií i možnost zpracování kompletní dokumentace.

Pokud patříte k těm, kteří mají konkrétní zkušenost s tím, jaké problémy může přinést špatně navržený informační systém, nebo jeho nedbalá údržba či mezery v zabezpečení, i pro Vás máme řešení. Nabízíme penetrační testy, etický hacking i posouzení rizik a návrh a popřípadě provedení nápravných opatření. Zbavíme Vás tak obav ze selhání sítě, kompromitace informačního systému nebo absolutní závislosti na Vašich personálních zdrojích. Dokážeme Váš informační systém posoudit z hlediska shody s normami ISO 27001, 17999:20051 a pro případnou certifikaci kvalifikovaně připravit, zanalyzovat potřebné procesy do přehledných a jednoznačných pracovních postupů, určit a zavést bezpečnostní politiky, navrhnout a zoptimalizovat licenční politiky.

Stručně:
nabízíme kvalifikovaný návrh, realizaci, testování a dokumentaci počítačových sítí

 

navrh, realizace a overeni realneho stavu

 

Jsou Vaše data v bezpečí? V případě selhání hardwaru, softwarové chyby nebo uklepnutí administrátora? Máte k dispozici dostatečně aktuální zálohy? Zkusili jste je někdy použít? A kolik času potřebujete na obnovu serveru v případě nevratného poškození? Nabízíme odpověd na všechny tyto otázky. Zpracování kvalitního zálohovacího a archivního plánu, zpracování plánu obnovy po selhání včetně jeho otestování. Nastavení automatizovaných procesů zálohy na vzdálená úložiště, zajištění maximální bezpečnosti dat cestou i při uložení.

Diskové pole

Diskrétní zálohování dat na vzdálené úložiště. Přenos i uložení dat bezpečnou cestou, grance obnovy. Plně automatizovaný proces s proaktivním dohledem.

Data uložená na našich diskových kapacitách jsou automaticky šifrována a replikována do geograficky oddělené lokace. Veškeré publikované přístupy jsou write-only, chráněná před neoprávněným přístupem stejně jako před nežádoucí ztrátou nebo poškozením.

V rámci služby je poskytována garantovaná obnova do testovacího i ostrého prostředí.

IPv4 adresy přidělované providerům došly u prvního správce již 15. dubna 2011. Zatím se neděje nic světoborného, internetoví poskytovatelé disponují pro nejbližší měsíce dostatečnou zásobou nepřidělených adres.
 
Plný přechod na IPv6 je zatím stále v nedohlednu, ale všichni velcí hráči již dnes deklarují připravenost, a 8. červen 2011 byl dokonce vyhlášen Světovým dnem IPv6. Zprávu přinesl zpravodajský server Živě.cz.

Obrázek ukazuje statistiku návštěv těchto stránek dle používaných protokolů. Jak je vidět protokol IP verze 4 suvereně kraluje..
 
Plánujete-li přechod na protokol IPv6, rádi budeme Vám svými zkušenostmi nápomocni. Pro začítek přinášíme pár odkazů, které by Vám při plánování neměli uniknout.