Metodická pomoc, řízení shod a legislativa v IT

Konzultace, odborné poradenství, vypracování a realizace projektů pro zajištění legislativní shody v oblasti IT. Analýza, zpracování koncepce, zajištění služby pověřence a činností souvisejících s aktuální legislativou spojenou s GDPR, zákonem o elektronických komunikacích, zákony na ochranu osobních údajů, informačních systémů veřejné správy, a dalšími předpisy spojenými s provozem Vašich informačních systémů. Konzultace a poradenství v oblasti výběrových řízení a veřejných zakázek. Příprava systémů na certifikace shody s ISO 20000, ISO 27001, adaptace doporučení ITIL, řízení podnikové architektury ICT metodikou TOGAF.

Bezpečné a spolehlivé datové sítě

Řešení pro nové i expandující komunikační a datové sítě, design, konfigurace a správa aktivních prvků profesionály certifikovanými předními výrobci jako jsou Aruba, Cisco, Fortinet, Hewlett-Packard nebo Huawei. Implementace a správa komplexních řešení zahrnujících bezpečnost perimetru včetně návrhu a správy firewallu a publikace síťových služeb, zajištění privátních přístupů VPN, připojení cloudových služeb i vzdálených lokalit. Bezpečné, rychlé a spolehlivé bezdrátové, metalické i optické sítě, virtuální sítě, konvergované sítě a připojení SAN prvků. Certifikovaná měření, troubleshooting sítí, verifikace jejich parametrů, návrh a implementace nástrojů proaktivního dohledu, sledování dostupnosti služeb, detekci a identifikaci případných incidentů včetně přípravy podkladů pro řešení kritických situací a implementace SIEM systémů.
Audit i správa bezpečnostních systémů, bezpečnostních pravidel a politik, penetrační testy, bezpečná integrace mobilních prostředků a BYOD zařízení.

Více...

Efektivní a bezpečné informační systémy

Nabízíme projektování, konzultace, realizaci a správu serverů a datových center. Profesionální out-sourcing IT služeb, správa systémů zajištěná plně našimi administrátory, konzultace, L3 a L2 podpora Vašeho týmu. Posouzení aktuálního stavu, návrh optimalizace, sestavení strategie, plánování a optimalizace investic do IT systémů - vše s ohledem na maximální efektivitu a vysoce individuální potřeby každé firmy. Bezpečnostní audity, analýza a řízení rizik, příprava interních směrnic a optimalizace firemních procesů a příprava krizových scénářů minimalizujících dopady případných incidentů. Testování připravených postupů, zálohovací řešení a recovery testy. K dispozici máme adekvátní laboratorní vybavení pro simulace migračních scénářů, testování upgrade systémů, nácvik a školení krizových situací včetně reálných bezpečnostních incidentů. 

Více...

Vývoj aplikací

  • Vývoj aplikací dle Vašich požadavků. Přizpůsobování a adaptace stávajících systémů.
  • Vývojová platforma Microsoft Windows, Windows Azure, Android a Windows Mobile
  • Desktopové aplikace a serverové služby založené na kódech Delphi, C++ a C#, webové služby a aplikace, ASP.NET, intranetové aplikace, adaptace SharePointu, mobilní aplikace.
  • Internetové projekty pro linuxové servery založené na PHP, Python a Javě.
  • Informační systémy založené na databázových serverech MS SQL a Oracle, připojení k veřejným registrům a službám třetích stran

Více...

 

Víte že..

KB4056894 byla stažena

Další z řady problematických aktualizací operačních systémů Microsoft vydaných v posledních 6 měsících ve snaze zajistit nápravu před kritickou bezpečnostní slabinou procesoru Intel spolehlivě vyřadí z provozu servery i pracovní stanice pracující na platformě AMD. Microsoft nakonec problémy v aktualizaci KB4056894 přiznal a aktualizaci stáhnul z automatické distribuce. Pokud se Vám však aktualizace přesto stihla nainstalovat, projeví se až po restartu, kdy postižené stroje již nenabootují a končí s obrazovkou modré smrti na chybě STOP: 0x000000C4. Osvědčený postup opravy odinstalováním aktualizace prostřednictvím příkazu DISM spuštěného z příkazového řádku konzole pro opravu operačního systému nepatří sice k nejpružnějším, ale za to spolehlivě funguje.

WPA2 prolomeno, nutný upgrade

Bezpečnost prakticky všech bezdrátových sítí současnosti byla opakovaně narušena útokem na šifrovací mechanismus WPA2. Útoku aktuálně podléhají prakticky všechny tecnologie, včetně Windows. Aktuální seznam lze nalézt na stránkách CERTu. Informace o útoku podvržením klíčů (Key Reinstallation Attack , zkráceně KRACK) přináší v češtině například Technet.

SHA1 první praktický průlom

není zas až tak praktický

110 grafických karet a výkon jejich GPU po celý rok dokázal v Googlu skutečně zajistit vytvoření dvou PDF souborů se stejným SHA1 hashem. Fakticky je třeba počítat s tím, že SHA1 končí a rozhodně nedoporučujeme nasazovat jakýkoliv systém, který by neumožňoval použití vyšších hashovacích algoritmů - SHA256 apod.

Ale na druhou stranu 9 223 372 036 854 775 808 výpočetních operací pro podvržení nesmyslného obsahu není zas tak alarmunjící, aby bylo nutné začít dosavadní systémy okamžitě stahovat a nahrazovat.

Technet IDnes, 24.2.2017

Page 1 of 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Archivace a zálohování dat, Disaster Recovery

Jsou Vaše data v bezpečí? V případě selhání hardwaru, softwarové chyby nebo uklepnutí administrátora? Máte k dispozici dostatečně aktuální zálohy? Zkusili jste je někdy použít? A kolik času potřebujete na obnovu serveru v případě nevratného poškození? Nabízíme odpověd na všechny tyto otázky. Zpracování kvalitního zálohovacího a archivního plánu, zpracování plánu obnovy po selhání včetně jeho otestování. Nastavení automatizovaných procesů zálohy na vzdálená úložiště, zajištění maximální bezpečnosti dat cestou i při uložení.

Zálohování dat

Diskové pole

Diskrétní zálohování dat na vzdálené úložiště. Přenos i uložení dat bezpečnou cestou, grance obnovy. Plně automatizovaný proces s proaktivním dohledem.

Data uložená na našich diskových kapacitách jsou automaticky šifrována a replikována do geograficky oddělené lokace. Veškeré publikované přístupy jsou write-only, chráněná před neoprávněným přístupem stejně jako před nežádoucí ztrátou nebo poškozením.

V rámci služby je poskytována garantovaná obnova do testovacího i ostrého prostředí.

Kdy dojdou adresy IP4 protokolu

IPv4 adresy přidělované providerům došly u prvního správce již 15. dubna 2011. Zatím se neděje nic světoborného, internetoví poskytovatelé disponují pro nejbližší měsíce dostatečnou zásobou nepřidělených adres.
 
Plný přechod na IPv6 je zatím stále v nedohlednu, ale všichni velcí hráči již dnes deklarují připravenost, a 8. červen 2011 byl dokonce vyhlášen Světovým dnem IPv6. Zprávu přinesl zpravodajský server Živě.cz.

Obrázek ukazuje statistiku návštěv těchto stránek dle používaných protokolů. Jak je vidět protokol IP verze 4 suvereně kraluje..
 
Plánujete-li přechod na protokol IPv6, rádi budeme Vám svými zkušenostmi nápomocni. Pro začítek přinášíme pár odkazů, které by Vám při plánování neměli uniknout.